På grund av rådande situation gällande COVID-19 så kan vi på Home online inte förbise att vi kan komma påverkas. Till följd av restriktioner som tas av berörda länder kan vi inte utesluta att leveranser från dessa länder riskerar att bli fördröjda.

I dagsläget så påverkas bland annat INR, Tapwell mfl. Vi kommer omedelbart att meddela dig som kund om du blir berörd av rådande situation och hoppas att ni har överseende i dessa svåra tider. Ta väl hand om er!

Force majeure:

När händelser inträffar som inte kan kontrolleras av människan är det “Force majeure”. COVID-19 är av sådant slag att vi inte kan påverka de konsekvenser som viruset medför.

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på [email protected]